Siatka leśna producent

Siatka leśna producent

Uniwersalność siatki jako materiału ogrodzeniowego

Główne zastosowanie siatki leśnej, jak sama nazwa wskazuje to separowanie terenów zielonych takich jak: skwery, parki, lasy, a nawet fragmenty takich wielkich zadrzewionych i zakrzewionych obszarów jak puszcza. Jednakże przedsiębiorca działający przede wszystkim jako siatka leśna producent wykorzystuje ją nie tylko w takim celu. Znajduje ona bowiem zastosowanie również do grodzenia innych niż leśne terenów. Między innymi mogą to być przestrzenie gospodarcze zlokalizowane na terenach wiejskich. Należą do nich: pola, łąki, pastwiska, sady, ogrody, a przede wszystkim same siedliska, gospodarstwa rolne czy agroturystyczne. Również tereny przemysłowe, które zajmują dość duże przestrzenie często izolowane są od sąsiednich obszarów taką siatką. Czasami służą także do otaczania terenu budowy czy nawet olbrzymich niekiedy obszarów inwestycyjnych. Chociaż w tych przypadkach częściej stosowane są wypożyczane i zwracane mobilne ogrodzenia tymczasowe. We wszystkich typach nieruchomości, a więc w domostwach miejskich, rodzinnych ogródkach działkowych, działkach letniskowych i rekreacyjnych, gospodarstwach rolnych i siedliskach wiejskich, obiektach przemysłowych i inwestycyjnych oraz budynkach i budowlach użyteczności publicznej powszechne są ogrodzenia wykonane właśnie z siatki. Świadczy to o pełnej uniwersalności tego materiału. Dodatkowo może ona być zainstalowana na dowolnym typie nawierzchni. Ponadto nadaje się także do instalacji na nierównym terenie, co czyni ten typ ogrodzenia rozwiązaniem wszechstronnym. Oprócz tego jest systemem ponadczasowym. Wykorzystywana jest zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i nowoczesnym.